2009. június 23., kedd

Mi a SMA ?
A spinális izomatrophia (SMA) a második leggyakrabban elõforduló autoszomális (nem nemhez kötött) recesszív (nem domináns) öröklõdésû kórkép. A betegség következménye a fokozatosan súlyosbodó izomsorvadás, majd az izomzat teljes bénulása. Hordozósági gyakorisága 1:35. SMA csoportosítása a nemzetközi SMA Konzorcium ajánlása által:

Típus :

I Werdnig-Hoffmann kór

II Fried-Emery kór

III Kugelberg-Welander kór

IV Felnõttkori forma

Az izomsorvadás ilyenkor a nem megfelelõen mûködõ gerincvelõi mozgató idegsejteknek köszönhetõ. A normális mozgató idegsejtek feladata, hogy az izmok felé az ingerületet közvetítsék, vagyis összehúzódásra késztessék õket. Ha ez nem történik meg, az izom használaton kívül kerül, és idõvel elsorvad. A gerincvelõi eredetû izomsorvadás a gerincvelõi mozgató idegsejtek, az úgynevezett alfa-motoneuronok nem megfelelõ növekedésének köszönhetõ, amely az SMN gén hibájára vezethetõ vissza. Az SMN1 gén hivatalos neve: centromerikus, alfa-motor neuronok megfelelõ növekedését és mûködését biztosító gén. A gén az ötödik kromoszóma hosszú karján található.Az SMN1 gén a törzsfejlõdés során megkettõzõdött és kisebb változáson átmenve SMN2 kópiaként is szerepel a humán genomban (ez az SMN1 géntõl csak 5 bázispárban különbözik: a bázispárok a DNS "építõkockái"). Az SMN2 gén hivatalos neve: telomerikus, alfa-motor neuronok megfelelõ növekedését és mûködését biztosító gén. A gén szintén az ötödik kromoszóma hosszú karján található. Az SMN gének az SMN fehérje képzésére vonatkozó információkat hordozzák. Az SMN fehérje az egész szervezetben megtalálható. Különösen nagy koncentrációban a gerincvelõben, és a hozzá csatlakozó agyi részben fordul elõ. Az SMN fehérje fontos szerepet játszik a megfelelõ, a fehérje szintézisre kész hírvivõ RNS kialakításában. Az SMN fehérje a mozgatóidegek képzõdésében segíti az idegnyúlványok és idegvégzõdések kialakulását. A mozgatóidegek az izommozgást kontrollálják. A nyúlványaikkal egymáshoz kapcsolódó idegsejtek vezetik az ingerületet az izomsejtekhez, így indukálják az izommûködést. Az SMN fehérje felelõs a mozgatóidegek megfelelõ kialakulásáért és mûködéséért. Az SMN1 gén nagyszámú mûködõképes SMN fehérje képzését teszi lehetõvé, míg az SMN2 gén ennél jóval kevesebbet. A két gén közötti 5 bázispárnyi különbség felelõs azért, hogy az SMN2 génrõl az esetek 90 százalékában nem-mûködõképes SMN fehérje termelõdik. Az SMN2 gén segítségével keletkezõ fehérjék közül a kevés teljes méretû fehérje funkcióképes, a rövidebb változatok, amelyek szintén képzõdnek, instabilak, és gyakran lebomlanak.Egészséges emberekben az SMN1 génbõl két kópia van jelen, és két vagy több kópia van jelen az SMN2-bõl. Beteg emberekben az SMN1 gén mindkét kópiája hibás és/vagy hiányzik. Az esetek 95%-ban a tüneteket az SMN1 gén 7. és 8. exonjának (fehérjeképzõdéshez szükséges információs egység) homozigóta deléciója (kiesés) okozza. A hibás vagy hiányzó SMN1 gén miatt vagy kevés SMN fehérje képzõdik, vagy egyáltalán nem képzõdik. Kis mértékben az SMN2 gén kompenzálja az SMN fehérje hiányát, de a betegség tünetei ilyenkor is jelentkeznek, esetenként késõbbi életkorban, és enyhébb tünetekkel.Az SMA molekuláris genetikai szûrését az országban egyedül az OKI Molekuláris Genetikai és Diagnosztikai Osztályának laboratóriumában végzik. A direkt mutációanalízist PCR módszerrel végezzük. Az SMN1 és SMN2 gének pontos kópiaszámának megállapítására a real-time PCR módszert használjuk. Az olyan családokban, ahol már született SMA betegségben szenvedõ gyermek, a következõ terhesség vállalásakor mindenképpen el kell végezni a prenatális genetikai szûrõvizsgálatot. Prenatalisnak nevezzük ezeket a vizsgálatok azért, mert megszületés elõtt a méhen belüli magzatra irányulnak. A vizsgálatokat az anya, illetve az apa közeli hozzátartozóinak is lehetõvé tesszük. A vizsgálatok 18 éves kor alatt nem végezhetõk el.

2009. június 17., szerda

Könyvajánló.
Tavaly jelent meg egy SMA-s sorstársunk, dr. Farkas Judit prózakötete Szavamat adom címmel. A beszédeket, interjúkat, könyvismertetéseket, valamint önéletrajzi ihletésű elbeszéléseket tartalmazó könyv megvásárolható a LÍRA könyvhálózat boltjaiban, valamint korlátozott példányban még kapható a kiadónál (Búvópatak Alapítvány). Érdeklődni a buvopatak@enternet.hu villámpostacímen, vagy a 06 (82) 310 656 és 06 30 449 94 92 telefonszámokon lehet.
A könyv ára: 1500,- Ft

TREAT_NMD,Budapest
TREAT-NMD, Budapesti orvosi továbbképzés. Február 4-5.

A február eleji TREAT-NMD konferenciáról, és az SMA és DMD betegségekről olvasható cikk az Origó oldalán. Az Origó Dr. Karcagi Veronikát kérdezte a konferenciáról és a betegségekről. A cikkbe szereplö gyógyszer a Rilutek.

Mit kell tudni a Rilutek gyógyszeröl ?
Ezt a gyógyszert eredetileg az ALS (Amyotroph Laterális Szklerózis) nevű progresszív neurodegeneratív betegség kezelésére fejlesztették ki. Az egyik serkentő idegi ingerületátvivő anyag, a glutamát hatásának gátlásával csökkenti a mozgató idegsejtek pusztulását. A gyógyszer egyrészt a glutamát felszabadulását, másrészt a glutamát-receptorok aktivációját gátolja. Feltételezik, hogy a készítmény az SMA betegség esetén is képes lehet megakadályozni az idegsejt pusztulást. A készítményről nagyon kevés SMA-val kapcsolatos információ érhető el. Egy 2003-as tanulmány SMA I-es betegek esetén az életkilátások javulásáról számolt be, de a teszt csak mindössze 10 főt érintett, tehát ebből még nem lehet komoly következtetéseket levonni. Ugyancsak egy 2003-as cikk beszámol arról, hogy SMA egér modellben javulást mértek Riluzole alkalmazásával. Ezen kívül még annyit lehet megtudni, hogy 2006-ban elindítottak egy klinikai tesztet,ahol II-es és III-as típusú SMA betegeken vizsgálják a készítmény hatását. Eredmény csak 2010 körül várható, de a konferencián szerepelt, hogy pozitívak a kilátások. Ez is egy olyan szer, ami kapható a patikákban, tehát, ha kiderülne, hogy ez a készítmény hatásos SMA betegeknél, akkor azonnal lehetne adni, nem kell várni engedélyeztetési eljárásra, stb. Fel merült még az is, hogy vajon lehet-e szedni Riluteket a convulex-szel együtt. Lehet, hogy ketten együtt még jobb eredményeket érhetnének el: az egyik védené az idegsejteket, a másik növelné az SMN szintet.Persze nyilván ezt egy klinikai tesztnek kellene először kideríteni.

Össejt eszköz az SMA tanulmányozásáraŐssejt eszköz az SMA tanulmányozására.

Wisconsin-Madison egyetem kutatói egy új módszert dolgoztak ki IPS őssejteksegítségével az SMA betegség tanulmányozásának a megkönnyítésére. A Clive Svendsen professzor és kollégái által kidolgozott technika lehetővé teszi idegsejtek létrehozását SMA betegekből származó bőrsejtekből. Ez mind a betegség előrehaladásának a tanulmányozását, mind az új hatóanyagok hatásainak az ellenőrzését jelentősen megkönnyíti.
Az őssejtek olyan általános sejtek a szervezetben, amelyek képesek bármilyen speciális sejtté alakulni, például izom, bőr, ideg vagy bármilyen egyéb sejtté. Normális körülmények között a specializálódott sejtek nem képesek többé más fajta sejtté alakulni. Az elmúlt években a kutatók jelentős előrelépéseket tettek a sejtek újraprogramozásában. Ma már lehetséges rávenni bőrsejteket, hogy olyan korai állapotba kerüljenek, amely hasonlatos az embriók korai őssejtjeihez. Ezek a sejtek már nem rendelkeznek bőr specifikus funkciókkal, ezért az ilyen sejteket indukált pluripotens (gerjesztett többfunkciós) őssejtnek nevezik (IPS).
A kutatás során sikerült elérni, hogy ezek az IPS sejtek mozgató idegsejtekké alakuljanak. Az SMA betegekből mesterségesen előállított mozgató idegsejtekkel kapcsolatban azt tapasztalták, hogy idővel ugyanúgy pusztulni kezdtek, ahogy az, az SMA betegekben, a valóságban is megtörténik. Egészséges személyből származó sejtekből előállított idegsejtek esetén ez a pusztulás nem következett be, a sejtek hosszabb távon is egészségesek maradtak.
Az így előállított SMA beteg idegsejtek nagyszerű eszközt jelentenek a kutatók számára annak tanulmányozásához, hogy pontosan mi is romlik el ezekben a sejtekben. Hogyan fejlődik ki a betegség, pontosan mi történik a sejtben. Emellett ezek a sejtek kiváló alapot jelentenek az esetleges készítmények hatásainak az elemzésére is. Olyan platformok alakíthatók ki, ahol készítmények ezrei próbálhatók ki, és egyértelműen láthatóvá válik, hogy melyik készítmény menyiben változtat az idegsejt állapotának romlásán. Ez jelentősen felgyorsítja a készítményekkel kapcsolatos kutatásokat. A későbbiekben elképzelhető, hogy így előállított idegsejtek a betegek gyógyításában is szerepet kapnak.

Forrás: Muscular Dystrophy Campaign

Mesterséges follistatin.
Mesterséges follistatin alkalmazása csökkenti a súlyosságot az SMA egér modelben

A Missouri Egyetem molekuláris biológiai és immunológiai tanszékének kutatói úgy találták, hogy egy másik, az izom tömeg növelésére koncentráló megközelítés is eredményezhet javulást.
A Myostatin egy olyan fehérje, amely hathatósan tartja kordában - gátolja - az izomtömeg növelését. (szerkesztői megjegyzés: ennek lehet például az a célja, hogy a szervezet csak akkor fordítsa az erőforrásait izom tömeg növelésre, ha arra feltétlen szüksége van) A Follistatin a myostatin természetes ellenpárja, és ezért a follistatin mennyiségének megnövelése az egér izmokban jelentős izomtömeg növekedést idéz elő.
A hatásmechanizmus lényege, hogy a Follistatin - és néhány más fehérje is - képes hozzákapcsolódni a myostatinhoz, és ilyenkor gátolja azt funkciója kifejtésében. Másképpen a Follistatin egy természetes Myostatin gátló.
A kutatók arra keresték a választ, hogy vajon a megnövekedett izomtömeg befolyásolja-e az SMA betegséget. Ennek kiderítése érdekében, SMA egér modelt mesterséges follistatinnal kezeltek. A kezelt állatoknál több izomcsoportban is növekedett az izmok mennyisége, ennek következtében javultak a mozgásfunkciók, és mintegy 30%-kal növekedett a kezelt egér model élettartama a kontroll csoporthoz képest.
A kezelt állatoknál a szervezet által előállított SMN fehérje mennyisége nem változott, ami arra utal, hogy a follistatin kezelés hatásossága az SMN fehérjétől függetlenül alakult.
Mindez azt jelentheti, hogy az izmok tömegének növelése egy lehetséges terápiás irány az SMA betegek szempontjából. Bár az izomtömeg növelés önmagában nem képes meggyógyítani a beteget, képes javulást elérni, és növelheti egy másik, az SMN2 gént célzó terápia hatásosságát.
Rose FF Jr, Mattis VB, Rindt H, Lorson CL.
Forrás: Oxford Journals

Svájci kutatók nagylépést tesznek az SMA-terápia érdekében.
A Human Molecular Genetics című szakfolyóiratban Daniel Schümperli által vezetett berni kutatók publikáltak egy cikket, amely egy egérkísérlet eredményei alapján az SMA kezelésének közeli lehetöségét villantja fel.
Az SMA a motoroneuronok megbetegedése, tehát az akaratlagos mozgást irányító idegsejteké. Minden 6000. újszülött betegszik meg ebben a genetikai betegségben, amely rendszerint súlyos következményekkel jár.
Az SMA - betegeknél hiányzik a két majdnem teljesen egyforma SMN gének egyike, az SMN1-es gen. (SMN1 angolul survival of motor neurons 1). Ennek a génnek van ugyan egy másolata (kópiája) az úgynevezett SMN2 gén, de a két génkópia közötti kis különbség következtében, a géninformációk leolvasása során egy kis rész kimarad, ezáltal egy rövidebb, tehát nem müködöképes formájú SMA -fehérjét állít elö a szervezet, amelynek következtében a gerincvelö idegsejtjei elhalnak, ami fokozott mozgáskorlátozottsághoz vezet.
A bern-i egyetemen dolgzó Daniel Schümperli kutatócsoportja az SMN2 gén hibás illesztésének a korrigálását, és ennek segítségével az SMA gyógyítását tüzte ki célul. Kathrin Meyer elmondta, hogy a betegek sejtkultúrájában már korábban meg tudták mutatni, hogy az SMN2 gén által elöállított fehérje korrigálása tényleg megtörténik. Ez az új tanulmány mutatja meg azonban elöször, hogy a módszer egy egész élölényen is a tünetek jelentös csökkenéséhez vezet.
A tudósok egy kis gént állítottak elő, amely az SMN2 információjának hibás illesztését korrigálni tudja. Ezt a gént juttatták be az egerekbe, akik az SMA egyik súlyos formájában szenvedtek. A kezelés nélkül egy héten belül elpusztultak az egerek, míg a korrektúrgén bevitelével 4 hónapnál tovább életben maradtak. Egyes egerek a normális izomtevékenységüket is visszanyerték. Egy nöstény 7 utódot is a világra hozott és az egész szoptatási idöszak alatt egyedül tudta a kölykeit táplálni. Az eredményeink azt mutatják, hogy az SMA jövöbeli gyógyításához a megfelelö utat választottuk - mondta D. Schümperli a stratégia sikerekröl.
Egy esetleges génterápia beveztésekor akadhatnak még abból nehézségek, hogy a gerincvelö szövetei nem olyan egyszerüen hozzáférhetöek, elérhetöek. Ha ezek a következö években kiküszöbölhetöek, ez lehet az elsö klinikai tesztekröl az emberen gondolkozni, mondta D. Schümperli a következö lépésekröl.
Utánnakérdezési lehetöség:Prof. Daniel Schuemperli Universität Bern, Institut für ZellbiologieTel.: +41 - 31 - 631 46 75 Fax/Secr. +41 - 31 - 631 46 16 mailto:daniel.schuemperli@izb.unibe.ch
Eredeti szöveg: Schuemperli Prof. Daniel Digitale Pressemappe:http://www.presseportal.de/pm/73585 Pressemappe via RSS :http://www.presseportal.de/rss/pm_73585.rss2
Információk a professzorrólhttp://www.izb.unibe.ch/res/schuehome/schuemperli/schupriv.html
Hasznos információ forrás kutatásokról: http://www.eurasnet.info/scientists

AICAR
Szuperegereket” faragtak laboratóriumi körülmények között "átlagos” négylábúakból két új szer segítségével, melyeket eredetileg egészségügyi célokra fejlesztettek ki, de mint kiderült, doppingnak is kiválóak. Ráadásul kémiai szerkezetük is egyszerű, így könnyű lemásolni őket.A brit Independent szerint az első szert AICAR néven már az egész világon forgalmazzák - a cég honlapján akár Magyarországra is rendelhetünk belőle, 50 miligrammot 78 fontnyi összegért (szűk 24 ezer forint). Igaz, a gyártó Tocris Bioscience vezetője, Laurence Eade azt mondta a lapnak, hogy "egyetemi sportcentrumokba nem küldenek belőle, legfeljebb biokémiai kutatóintézeteknek", ami szerintük elég ahhoz, hogy "egy atléta csak nagy nehézségek árán juthasson hozzá".Márpedig a szer hatásairól szóló beszámolók sokak figyelmét felkelthetik. Az AICAR révén ugyanis edzések nélkül idézhetünk elő olyan fiziológiai állapotokat testünkben, mintha előzőleg keményen dolgoztunk volna érte: a sejtek zsírt égetnek, a vércukor szint leesik, a test energia termelése fokozódik. Ennek révén az AICAR-ral kezelt laboratóriumi egerek futóteljesítménye 44 százalékkal nőtt.A kaliforniai Salk Institute professzora, Ronald Evans szerint a szer egyfajta "farmakológiai edzésnek" tekinthető. "Négy hetes kezelés után az egerek olyanok voltak, mintha tréningen estek volna át". Az AICAR hivatalosan egyelőre tiltott szer a humán gyógyászatban, mivel még folynak a vele kapcsolatos kísérletek (várhatóan a metabolikus szindrómával kapcsolatos betegségek kezelésében lehet szerepe, mint az stroke, a koszorúér betegség, vagy a cukorbetegség), ennek ellenére nagy a csábítás a kipróbálására. Ráadásul mivel az AICAR kémiai szerkezete nem túl bonyolult, "lekoppintani" sem túl nehéz, így illegálisan is forgalomba hozható. Csakúgy, mint a szintén egyszerű vegyületnek számító GW1516 nevű hatóanyag, amit az Egyesült Államokban fejlesztettek ki. Ez a szer szintén orvosi célokat szolgál: készítői azt remélik, segítségével olyanok is fokozhatják majd fizikai állóképességüket, akiket valamilyen egészségügyi probléma megakadályoz a kemény edzésekben. A GW1516 ennek megfelelően az edzésben álló szervezet teljesítményét javítja jelentősen: azok az egerek, amelyek a laboratóriumi tréningek mellé a szerből is kaptak, 68 százalékkal jobb teljesítményt értek el kontroll csoportbeli társaiknál.

(Forrás: )

Izomregenerácio szatellit sejtekkel.
Az izmok környezetében ún. szatellit sejtek találhatók, ezek felelősek a sérült izomsejtek regenerációjáért. Vagyis őssejtekként működnek. Általában csendben szunyókálnak a szervezetben, ám amikor valamilyen sérülés következik be, akkor aktiválódnak és elkezdenek osztódni, lesz belőlük izom- vagy valamilyen más sejt és egy ugyanolyan sejt amilyenek ők maguk. Azt is megállapították már, hogy ezek a szatellit sejtek heterogén populációt alkotnak, vagyis nem egyféle hanem többféle sejtcsoportból állnak. Most jelent meg egy cikk a Cell nevű tudományos folyóiratban, amely arról számol be, hogy a harvardi egyetem kutatóinak sikerült izolálni ezen szatellit sejtek közül egy olyan sejtcsoportot, amelyek csak és kizárólag izomsejtekké alakulnak. Ezeket az egészséges egerkből izolált izomőssejteket disztrófiás egerekbe injektálták, és 94%-os izomregenerációt értek el. A beteg egerek izmaiban beindult a disztrofintermelés és jelentősen javultak a mozgásfunkcióik. Már korábban is találtak más kutatók (pl. az olasz Cossu professzor és csapata) olyan felnőtt őssejteket, amelyek izomsejtekké képesek átalakulni, de eddig ilyen hatékony izomregenerációt még nem tudtak elérni. A humán kipróbálás sajnos még várat magára, mivel az idegen felnőtt őssejtekkel szemben az emberi szervezet immunreakciót produkál. Ezt a problémát még valahogy ki kell küszöbölni. Olyanok viszont, akiknek nem genetikai izomsorvadásuk van, vagyis a saját őssejtjeik használhatóak, már erősen reménykedhetnek.
Forrás: Cell, 137, 37-47, 2008

CARNIVAL teszt eredmények.
Három év munkát követően a a Families of SMA közzé tette az CARNIVAL klinikai teszt első eredményeit. Emlékeztetőül, a teszt Valproát sav és Carnitine kombinációjának hatását vizsgálta II-es és III-as típusú, 2-8 éves SMA beteg gyerekeken. A teszt hatóanyag biztonságosságát, és potenciális hatásosságát viszgálta. Hat különböző helyszínen, több mint harminc szakember és kilencvennégy gyerek vett részt a klinikai próbán. A teszt során az eredményeket a módosított Hammersmith mozgásfunkció skálán mérték.Az eredmények alapján van olyan betegcsoport akiknél kimutatható volt a valproát sav-karnitin hatóanyag együttes hatásossága, de az is kiderült, hogy a hatóanyag nem mindenkinél hatásos.
A teszt első fél évében véletlenszerűen kiválasztott gyerekek hatóanyagot vagy placebót (hatóanyag nélküli látszat gyógyszert) kaptak, a második félévben pedig mindenki a hatóanyagot kapta. Az első félévben, azoknak a gyerekeknek az átlagos mozgásképesség változása, akik hatóanyagot kaptak, nem különbözött értékelhető mértékben azoktól, akik placebót kaptak.Elemezve ugyanakkor az eredményeket, azonosítottak egy beteg csoportot, akiknél nagy valószínűséggel kimutatható a mozgás funkció értékelhető javulása. Az ebbe a csoportba tartozó gyerekek fiatalok (2-3 évesek voltak a teszt indulásakor), kis testsúlyúak, és a teljes egy éves periódus során a hatóanyagot kapták.
Más szóval, nem minden beteg esetén hatásos a kezelés, de vannak akiknél igen. Még az említett beteg csoportban is csak a többségnél volt hatásos a kezelés, nem mindenkinél, ami arra utal, hogy léteznek további, most még ismeretlen faktorok, amelyek a kezelés hatásosságát befolyásolják. Mindenesetre a teszt arra utal, hogy azoknál a gyerekeknél, akik még fiatalok (2-3 éves) és nincsenek elhízva, egy hosszabb szedési periódus esetén van esély a javulásra. A magas testzsír százalék egyértelműen negatívan befolyásolta az eredményeket, ami azért is nagyon lényeges, mert a készítmény is hajlamosít a hízásra.

Újabb eredmény az SMN szerepével kapcsolatban.

Újabb eredmény az SMN szerepével kapcsolatban.

A legfontosabb tisztázatlan kérdés az SMA kutatásokban, hogy miért okozza az SMN fehérje alacsony szintje a mozgató idegsejtek betegségét. Már korábban kiderült, hogy az SMN szerepet játszik az snRNP komplex működésében, és az idegsejtnyúlványok működésében is, de az még nem tisztázódott egyértelműen, hogy melyik felelős SMA betegség kialakulásáért (esetleg közösen felelnek).Az snRNP komplex egy több fehérjéből álló egység. Az SMN fehérjén kívül a "Gemin" gyűjtőnevű fehérjék alkotják, többek között a Gemin2. Az Ohiói Egyetem molekuláris neurobiológiai központjának a kutatói a Gemin2 fehérjét hívták segítségül az snRNP együttes vizsgálatához. A vizsgálat során arra keresték a választ, hogy vajon az snRNP csökkent mennyisége felelős-e az SMA-ért. Ennek kiderítése érdekében a vizsgált mintákban kiütötték a Gemin2 fehérjét. Ennek hiánya az snRNP csökkent szintjét eredményezte. Ez abnormális embrió fejlődéshez vezetett a kísérleti állatokban, ami a mozgató idegsejt nyúlványokat is érintette. Mivel az idegsejtek degenerálódását eredményezhette a csökkent snRNP szint, de a testi fejlődési problémája is, ezért ennek eldöntésére egy újabb vizsgálatokat végeztek el.Kipróbálták, hogy mi történik, ha egészséges idegsejteket ültetnek be a fenti szervezetbe, és azt találták, hogy az idegsejt nyúlványok ebben az esetben is abnormálisan fejlődtek. Ez arra utalt, hogy a tapasztalt idegsejti degenerációt a test degenerációja, és nem az snRNP idegsejtekben betöltött szerepe okozza.Ezután olyan kísérleti állatokat hoztak létre, amelyeknek kizárólag a mozgató idegsejtjeiben volt kiütve a Gemin2 fehérje. Ebben a kísérletben az idegsejtnyúlványok normálisan fejlődtek. Ez újra megerősítette, hogy az snRNP valószínűleg nem felelős az idegsejtek degenerációjáért.Mindez arra utal, hogy az SMA betegséget az SMN fehérje idegsejtnyúlványokbeli szerepével kapcsolatos.

Plastin 3
Gén ami megvéd az SMA-tól: Plastin 3
Az SMA kutatások egyik vezető alakja, Dr. Bunhilde Wirth ismét kifőzött valami igazán figyelemre méltót. Talált egy gént - Plastin 3 -, amely képes módosítani az SMN1 gén hatását, és képes teljes védelmet nyújtani az SMA betegséggel szemben. A cikk a SCIENCE legutóbbi számában jelent meg. Ez az első eset, hogy egy olyan gént találnak, amely egy másik gén hiányát ellensúlyozni képes.
Dr. Wirth csapata olyan ritka családokat talált és vizsgált meg, ahol azonos SMN1 és SMN2 génekkel rendelkező testvérek, teljesen eltérő módon fejlődnek: az egyik SMA beteg, a másik ellenben teljesen tünetmentes. Ez az ellentmondás arra utalt, hogy lehetnek további módosító faktorok, amelyek képesek megvédeni az SMA betegségtől.
Gabriela Oprea, a laboratórium egyik PhD tanulója vizsgálta meg a szövetmintákat. Olyan géneket keresett, amelyek eltérő módon fejeződnek ki a testvérpároktól származó sejtekben. Azt fedezte fel, hogy, ellentétben az SMA beteg alanyokkal, a tünet mentes alanyok sejtjeinél a Plastin 3 gén magas szinten fejeződik ki. Ugyancsak úgy találták, hogy az összes, hibás SMN1 génnel rendelkező, de mégis tünetmentes alany nő nemű, ami összevág azzal, hogy a Plastin 3 gén az X, női nemi kromoszómán található.
Az okok, a kiterjedt kutatások ellenére egyenlőre nem ismeretesek. A Plastin 3 fehérjéje nagy mennyiségben termelődik a gerincvelőben, kapcsolatba lép az SMN-nel, és az aktinnal együtt egy nagy, sokfehérjés komplex részévé válnak a gerincvelőben. Azonos sejten belüli régióban találhatók meg a mozgató idegsejtekben, és mind a Plastin 3, mint az SMN termelődése növekszik egy sejt idegsejtté alakulásakor. A Plastin 3 ösztönzőleg hat az aktinra, ami fontos idegsejt nyúlványok növesztéséhez, és irányításához.
A Plastin 3 blokkolása egy egészséges sejtben súlyosan rontja az idegsejt nyúlványok növekedését, ezzel szemben a túltermelése idegsejt nyúlvány növekedést vált ki. És legfőképp a Plastin 3 túltermelése védelmet nyújtott azoktól az idegsejt nyúlvány zavaroktól, amelyeket az alacsony SMN szint okozott az SMA modell egér embriókban, és SMA zebra hal modellekben is.
Összegezve, mind a genetikai, mind a funkcionális vizsgálatok alátámasztják azt a feltevést, hogy a Plastin 3 védelmet nyújt az SMA-val szemben.
Ezek az eredmények ismét, és erőteljesen alátámasztják azt a feltevést, hogy az SMA betegséget az SMN idegsejt nyúlványokbeli funkciójának zavara okozza. A Plastin 3 SMA elleni védelmi funkciójának a felfedezése, lehetőséget ad új szabályozási mechanizmusok létrehozására, amelyek specifikusan a mozgató idegsejteket érintik, és amelyek felhasználhatók más mozgató idegi betegségek megértéséhez. Végül, ez az eredmény segíthet új SMA elleni hatóanyagok azonosításában.

Forrás: FSMA, Abstract: Science

Oligonukleotid.

Ismét oligonukleotid eredmény (ODN)
Darlise DiMatteoa, Stephanie Callahana és Eric B. Kmiec a Delaware-i Egyetem kutatói kimutatták, hogy egy szálú oligonukleotidok (ODN) képesek egyszerű mutációval küzdő géneket funkcionálisan helyreállítani. A legutóbbi kísérletben a kutatók SMN2 specifikus ODN--eket használtak a funkció helyreállításra. Az SMN2 gén az SMN1 géntől egy nukleotiddal tér el - C helyett T szerepel - az ODN ennek a korrigálását kísérelte meg SMA 1-es típusú betegből származó sejtkulturán. A kísérlet eredményeként az SMN mRNS és az SMN fehérje mennyiségének a növekedését tapasztalták.A következő lépés a megközelítés SMA kezelésben való felhasználásához, olyan módszerek keresése, amelyek segítségével a javítást végző molekulák eljuttathatók a mozgató ideg sejtekhez, ezt pedig a terápia állat kísérletekben való ellenőrzése követheti.

Forrás: ScienceDirect

Új potenciális hatóanyagcsoportok.
Új potenciális hatóanyagcsoportok

Az utóbbi időben két új hatóanyagcsoportot is találtak, amelyek növelik az SMN fehérje mennyiségét.
Annals of Neurology (Neurológia krónikái) januári számában jelent meg egy cikk, melyben taiwani kutatók számolnak be eredményeikről egy új hatóanyagcsoport kapcsán. Az 5-(N-ethyl-N-isopropyl)-amiloride (EIPA) molekulacsoportról azt állapították meg, hogy jelentősen növeli az SMN fehérje mennyiségét SMA sejtkulturában. Ezt a vizsgált molekula a 7. exon illesztésének javításával éri el, az SRp20 illesztő faktor túlszabályozása révén.
Ez az új molekulacsoport azért is jelentős, mert szívrohamok kezelésében való alkalmazhatósága miatt nagy erőkkel folyik a kutatása. A kiválasztott molekulákkal végzett eddigi klinikai tesztek eredményei egyenlőre meglehetősen változatosak. A tesztelt hatóanyag változatok nem kívánt mellékhatásokkal rendelkeznek, ezért további kutatások szükségesek, a felfedezett tulajdonság mégis egy újabb esély lehetőségével kecsegtet.
Forrás: Wiley interscience
Az egyesült államokbeli Missuri egyetem kutatói Polyphenol hatóanyagokkal végeztek kísérleteket. A Polyphenol hatóanyagokról ismert, hogy kedvező hatásúak számos genetikai betegség esetén. Az epigallocatechin galate (EGCG) (amely egy polyphenol típusú hatóanyag molekula) például, helyrehozza a hibás alternatív mRNS-t familiar dysautonomia (FD) betegség esetén.
A kutatásban egy sor polyphenol csoportba tartozó molekulát vizsgáltak vizsgáltak, és egy részük esetén növekedés mutatkozott az SMN fehérje mennyiségében. A Curcumin, az EGCG, és a resveratrol is fokozta a 7. exon illesztését az SMN2 géntermékébe a vizsgált mintákban és SMA sejtkulturákban.
Forrás: Springer

ASO kutatási eredmények.
ASO kutatási eredmények

Az oligonukleotidok olyan rövid DNS láncok, amelyek képesek a DNS átírás - közvetve a fehérje szintézis - szabályozásának a folyamatába beavatkozni, és ezáltal azt befolyásolni.Az amerikai Cold Spring Harbor laboratórium kutatói szisztematikus kiválasztás segítségével azonosítottak az SMN2 génen két illesztés gátló területet (ISS), amelyek a gén normális működése esetén a 7. exon illesztését gátolják. Egyet a 6. és egyet a 7. intron területén. Úgy gondolták, hogy ezeknet az illesztés gátló területeknek a blokkolása megfelelő ASO molekulákkal, jelentősen megnövelheti az SMN2 gén által termelt SMN fehérje mennyiségét.Ennek vizsgálatához először kiszelektáltak 31 potenciálisan használható ASO molekulát, majd ezek közül kiválasztották a két legígéretesebbet, amelyeket az SMA betegség vizsgálatára kialakított egereken teszteltek. A vizsgálat eredménye szerint mind a két ASO molekula jelentősen növelte a teljes hosszúságú SMN termelés mértékét. Mindez igazolja, hogy az ASO molekulák alkalmasak lehetnek az SMA kezelésben való alkalmazásra.

Forrás: PubMedOligonukleotidok az SMA gyógyítására

Az oligonukleotidok rövid, néhány tucat bázispárból álló DNS láncok. Tipikus felhasználásuk valamilyen DNS funkció gátlása - a DNS-hez kapcsolódva megakadályozzák bizonyos folymatok végrehalytását. Azt, hogy pontosan mit gátol, az határozza meg, hogy hol kapcsolódik a DNS-hez, ez pedig adott oligonukleotid bázissorrendjétől függ, így megfelelő oligonukleotid létrehozásával különböző gátló funkciók építhetők fel.
Egy korábbi publikációban ahol zebrahalakat tanulmányoztak, éppen egy megfelelően kialakított oligonukleotid segítségével érték el,hogy a kiválasztott zebrahalak SMA betegek legyenek - gátolták az SMN génjüket.
2003-ban angol kutatók olyan oligonukleotidokat hoztak létre amelyek befolyásolják az RNS illesztés folyamatát. Olyan, az SMN2 gén 7. exonját kiegészítő oligonukleotidot készítettek, ami lehetővé tette az illesztési probléma kiküszöbölését. Ennek hatására a vizsgált sejtkultúrákban megnövekedett a a teljes hosszúságú SMN mennyisége. A tanulmány megmutatta, hogy megfelelően testreszabott oligonukleotidok segítségével helyrehozhatók azok a genetikai hibák, amelyek az RNS illesztés helytelen működését okozva betegségeket idéznek elő.Forrás: http://www.pnas.org/cgi/content/full/100/7/4114

Növekedési-hormon teszt Németországban.

2008 januártól indul egy új SMA-teszt. Ebben a tesztben ki fogják próbálni, hogy a növekedés-hormon befolyásolja-e az SMA betegséget, jobban mondva, hogy elősegíti-e az izom növekedését. A teszt a Freiburgi Klinika vezetése alatt folyik. 20 páciens fog részt venni benne. A paciensek fele 3 hónapig placebót fog kapni, a másik fele meg növekedés-hormont, majd 3 hónap után fordítva. A végén össze fogják hasonlítani, hogy volt e különbség. A kezelés egy szuriból áll naponta 1-szer (hasonló, mint a cukorbetegeknél). A teszten 6-35 éves paciensek vehetnek részt akiknél bizonyítva van, hogy SMA betegek és főként olyanok, akiknek az ereje jól mérhető.
A teszt a következő klinikákon lesz:
· Charite Berlin, SPZ (Dr. U. Grieben),
· Universitätskinderklinik Kiel (Prof. Stephani),
· Universitätskinderklinik Essen (Dr. U. Schara),
· Universitätskinderklinik Mainz (Prof. Reitter),
· Haunersche Kinderspital München (Prof. Müller-Felber),
· Universitätskinderklinik Freiburg (Dr. J. Kirschner).

A tesztet a NovoNordisk és "Philipp & Freunde - SMA Deutschland e.V." finanszírozza.
Ha valakit érdekel ez a teszt, akkor itt érdeklődhet:
Kontakt und Informationen: Dr. med. J. Kirschner Funktionsoberarzt Facharzt für Kinderheilkunde, Schwerpunkt Neuropädiatrie Klinik II: Neuropädiatrie und Muskelerkrankungen Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin UNIVERSITAETSKLINIKUM FREIBURG Tel.: +49 761 270-4315 (Sekretariat) Fax -4475 Mathildenstr. 1 79106 Freiburg Janbernd.Kirschner@uniklinik-freiburg.de www.kinderklinik.uniklinik-freiburg.de Novo Nordisk Pharma GmbH Brucknerstraße 1 55127 Mainz http://www.novonordisk.de/documents/article_page/document/Pat_HGH_Start.asp Philipp & Freunde - SMA Deutschland e.V. Anne-Frank-Str. 78 75015 Bretten Tel.: +49 7252 973 662 www.sma-deutschland.de

deCODE projekt informáciok.

A deCODE gyógyszeripari vállalat jelentős tapasztalattal rendelkezik betegségek genetikai okainak a kutatásában megértésében, valamint, az akár részben genetikai eredetű problémák kezelésére szánt hatóanyagok kutatásában. Jelentős számú genetikai célú hatóanyag kutatása van jelenleg is folyamatban. Az SMA betegség gyógyítását a deCODE kutatási csapata az SMN2 funkciójának a serkentésén kersztül kívánja elérni. A megcélzott hatóanyag csoport a 2,4-diaminoquinazolines (vagy röviden quinazolines). A hatóanyag kiválasztása, fejlesztése során az alábbi képességek elérése és javítása volt a cél: • A molekulának hatékonynak kell lenni az SMN szint növelésében • Kis méretűnek kell lenni, ahhoz, hogy minél hatékonyabban átjuthasson a szervezetben a vérkeringést és az agyi, gerinci területeket elválasztó vér-agy gát rendszeren • Minél hosszabb távon meg kell őriznie a stabilitását, mert, amelyik hatóanyag hamar lebomlik, azt gyakran és nagy mennyiségben kell pótolni. • Biztonságosnak kell lenni, nem rendelkezhet mérgező tulajdonságokkal vagy káros mellékhatásokkal • Amennyiben lehetséges, gyógyszerként, szájon át adagolhatónak kell lenni. A quinazolines-nek ezenkívül pozitív tulajdonsága, hogy összefér a HDAC gátlókkal (Valproát sav vagy SAHA), így alkalmazható kombináltan is. Amint a hétfői hírből látszik, a deCODE sikeresen fejlesztett ki egy a fenti tulajdonságokkal rendelkező molekulát. Az elmondottak szerint várhatóan 2008 végén kezdődhetnek meg a készítménnyel az első klinikai tesztek, majd még további három - négy év lehet szükséges, amíg a molekulából patikában kapható készítmény válik. A kutatásnak egy további tanulsága, hogy bár az SMA egy rendkívül ritka betegség, és ezért a gyógyszer gyártóknak nem igazán éri meg a kutatásában részt venni, amennyiben egy társadalmi szervezet képes jelentős mennyiségű adományt gyűjteni, és azt a kutatások finanszírozására fordítani, akkor lehetséges a ritka betegségekre is gyógyszert kifejleszteni.

Forditotta: Big-Tom

Fehérje növeli az egerek izomtömegét.
Lehet, hogy az izomtömeg növelésének titka nem egyszerűen a konditeremben való izzadás. Az izomtömeg-növekedés úgy tűnik, inkább két fehérjével lehet kapcsolatban - a miosztatinnal és a follisztatinnal - a Johns Hopkins Egyetem tudósának, Dr. Se-Jin Lee kutatásai szerint.Lee olyan génmódosított egereket tanulmányozott, amelyek nem tudtak miosztatint előállítani, de sok follisztatint igen. "Ezek az egerek négyszer akkora izomtömeget fejlesztettek ki, mint a normál egerek" - mondta Lee. A kutató le is fényképezte a normál egeret az izmos mellett, és a kép alapján ha dulakodásra kerülne sor, a normál egér jobban tenné, ha gyorsan elszaladna, mert az erőversenyben mindenképpen padlóra kerülne. A génmódosított egereknek hullámzó, duzzadó izmaik vannak a nyakuktól a talpukig, mellettük eltörpülnek a normál egerek izmai. - írja a MediPress.De a nagyobb nem feltétlenül jobb is, lehet, hogy a sok izom egészségkárosító: Lee ugyanis nem követte nyomon átfogóan az egerek egészségét. A szakember célja egyébként nemcsak az volt, hogy nagy izmokat építsen az egereknek: azt a biokémiai szabályozó mechanizmust kereste, ami a test izomtömegének felépítését meghatározza. "Ezek az izomtömeg-szabályozók egy nap segíthetnek azon emberek kezelésében, akik különböző izomvesztési betegségekben szenvednek" - magyarázza Lee.A miosztatint már korábban is azonosították, mint az izomtömeg-növelés kulcsfehérjéjét. Lee új kutatása azt igazolta, hogy a follisztatin is szerepet játszik az izomtömeg változásaiban. Persze más fehérjék is okozhatnak izmosodást, Lee ezeket is éberen keresi. A szakember tanulmánya (és az egerek képei) PLoS online kiadásában jelent meg

Strukturális eltérés lehet az SMA I-es és többi típusa között.
Strukturális eltérés lehet az SMA I-es és többi típusa között.

Az SMA különböző súlyosságú változatainak a kialakulásáért egyaránt az SMN1 gén hibája a felelős. Az egyes különböző típusok között az eltérés elsősorban az SMN2 példányok számában van, azonban a kutatások arra utalnak, hogy az SMA I-es típusa esetén a súlyosságot egy további tényező is fokozza. Ellentétben az SMA IIes és enyhébb fokozataival, ahol a génhiba kialakulását génkonverzió okozhatta - így az SMN1 gén SMN2 példányokká alakulhatott át - SMA I-es betegek esetén a problémát a kromoszóma egy részének a törlődése okozhatta, ami további géneket is érintett. Különösen jelentős lehet a NAIP - idegsejt halál gátló - gén elvesztésének a hatása, ami számos SMA I-es beteg esetén hiányzik. A gén pontos hatásmechanizmusát még nem ismerik - sokáig úgy gondolták, hogy a NAIP gén felelős az SMA betegségért is - de az bizonyos, hogy hiányában az idegsejtek elvesztésének az üteme jóval nagyobb, ami indokolhatja az SMA I-es típusának a fokozott súlyosságát.
Amennyiben ez igaz, az azért rossz hír, mert az SMN2-t célzó kezelések eredménye lehetséges, hogy éppen a leggyakoribb I-es SMA típus esetén kevésbé hatásosak, mint a kevésbé súlyos esetekben.
Big-Tom

deCODE gyógyszeripari vállalat az FSMA szervezet támogatásával

A deCODE gyógyszeripari vállalat az FSMA szervezet támogatásával, több mint hét éve dolgozik egy teljesen új SMA ellenes hatóanyag létrehozásán. A kutatás során jelentős számú potenciális hatóanyagot állítottak elő, és vizsgáltak laboratóriumi, és állat kísérletek során, annak érdekében, hogy megtalálják a leghatékonyabb készítményt. A kutatások ezen fázisa a közelmúltban lezárult. Sikerült azonosítani egy olyan új molekulát, ami alkalmas lehet az SMA gyógyítására, és, ami elég hatásosnak tűnik ahhoz, hogy érdemes megkezdeni a klinikai vizsgálatokat.
A következő lépés az új, kísérleti hatóanyag bejelentése az amerikai élelmiszer és gyógyszer engedélyező hivatalnál, és amennyiben ez sikeres, és a készítmény biztonságossága igazolást nyer, megkezdődhetnek a klinikai próbák.
Ez az első kifejezetten az SMA kezelésére kifejlesztett hatóanyag, ami elérte ezt a fázist. Az FSMA szervezet erre a kutatásra eddig több mint tíz millió dollárt fordított a befolyt adományokból, és a kutatás következő fázisa - a biztonságosság ellenőrzése -, ami várhatóan közel egy évig fog tartani, előre láthatólag további közel két és fél millió dollártámogatást fog igényelni. Ezt követheti a klinikai tesztek első, még mindig elsősorban a biztonságosság ellenőrzését célzó fázisa.
A kutatás során azonosított hatóanyag képes növelni az SMN2 gén aktivitását, és így megnöveli a teljes hosszúságú SMN fehérje mennyiségét. A készítmény mind laboratóriumi sejttenyészetekben, mind az alkalmazott állat modellekben hatásosnak bizonyult, és hatékonyan képes átjutni a vér-agy gáton (BBR) így nagy mennyiségben képes elérni a gerinc mozgató idegsejtjeit.

PTC-124
PTC-124

Egyre közelebbinek tűnik a gyógyulás esélye
A Fight SMA szervezet oldalán megjelent egy értékelés az SMA elleni harc jelenlegi állásáról. Az értékelés rendkívül pozitív, bizakodóhangvételű. Beszámol róla, hogy az Amerikai Nemzeti Neurológiai Intézet (NIDS) szerint a hatszáz genetikai rendellenesség közül, amelyet nyilvántartanak, értékelésük szerint az SMA áll a legközelebb ahhoz, hogy gyógyíthatóvá váljék. Mindezt a betegség genetikai okainak egyre mélyebb megismerésére alapozzák. Ez nem csak az SMA betegek számára jóhír, hanem számos egyéb genetikai betegségben szenvedő számára is. Az SMA megértése ugyanis a gének működési mechanizmusainak mélyebb megismerését jelenti. Legalább 40 olyan betegséget tartanak nyilván az ALS-től a DMD-n, a parkinson kóron át az Alcheimer kórig, amelyek profitálhatnak az SMA kutatásokból. Mindemellett jelentős munka folyik az amerikai kongresszusban is. Eric Cantor virginiai szenátor előkészített egy javaslatot az SMA kutatások felgyorsitása érdekében "SMA Treatment Acceleration Act" néven és komoly munka folyik döntéshozók pozitív befolyásolása érdekében is. Az elmúlt héten megrendezésre került Fight SMA konferencia keretében több mint 65 szenátusi irodát látogattak meg és találkoztak szenátorokkal, hogy a javaslat mellett érveljenek, ami jelentősen növelte az ügy támogatottságát. Bár még rendkívül nagy munka van hátra a gyógyíthatóság megteremtéséig, az események felgyorsulni látszanak, és ez jó hír minden SMA-ban érintett számá. 2007-04-26 Az Fight SMA kiterjeszti a gyógyszerkutatási együttműködését a PTC-vel.
Az amerikai Fight SMA szervezet és a PTC Therapeutics bejelentette, hogy együttműködési megállapodást kötöttek új hatóanyagok fejlesztésére és tesztelésére az SMA ellen. A hír az Fight SMA oldalán olvasható: A PTC egy igen ígéretes genetikai betegségek elleni hatóanyaggal rendelkezik (PTC-124), amellyel a már klinikai teszteket is elvégeztek más genetikai betegséggel kapcsolatosan (CF). A hatóanyag az SMA ellenében is felhasználhatónak tűnik, de eddig ezzel a vonatkozással nem foglalkoztak. A hír jelentősségét az adja, hogy mostantól az SMA kapcsán is komolyabb vizsgálatokba kezdenek egy hatásosnak tűnő és előre haladottan tesztelt hatóanyaggal.

Izmos egerek - izmos emberek
Izmos egerek - izmos emberek

Az ezredforduló táján született egy gyermek, aki minden szempontból egészséges volt, de erõs izomzata alapján már élete elsõ napjaiban négyéves benyomását keltette. Esete nagy lökést adott a kutatásoknak, mert a szervezetében túlzott mértékben termelõdõ anyag kulcsot jelenthet az izomsorvadásos betegségek legyõzéséhez.
A kutatómunka évekkel korábban kezdõdött, hasonlóan erõs izomzatú állatpéldányokkal. Az izomtömeg növekedését megfelelõ szinten tartó fehérjét is felfedezték: ez a miosztatin, amelynek génje a 2-es kromoszómán helyezkedik el, és ha hibája miatt a fehérjébõl kevés termelõdik, az izmok jobban növekednek.
Se-Jin Lee, a John Hopkins Egyetem (Baltimore, Egyesült Államok) munkatársának kutatócsoportja 1997-ben néhány egér DNS-ében "kikapcsolta" a miosztatinért felelõs gént. Ezek az állatok a normálisnál kétszer izmosabbakká váltak. Lee késõbb létrehozott egy molekulát, amely az ACVR2B munkanevet kapta. Egészséges egerekben ez a molekula képes hozzákötõdni a miosztatinhoz, inaktívvá teszi, amitõl fölgyorsul az izmok növekedése.
Lee azt reméli, hogy az ACVR2B használható lesz olyan állapotok kezelésére, amilyen a Duchenne-féle izomsorvadás. Ez a genetikai eredetû betegség 3000 fiúgyermek közül egyet érint. A gyerekek izmai egy másik, az izomstruktúra kialakulásában fontos szerepet játszó fehérje, a disztrofin hiánya miatt nem fejlõdnek megfelelõen. Lee csapata különbözõ mennyiségû ACVR2B-t adott 49 egérnek, majd 1-4 héten át mérte az izmok fejlõdését. Az egerek izomtömege átlagosan 60 százalékkal növekedett.
Egy amerikai gyógyszergyár már elkezdte az emberekkel végzett vizsgálatokat egy másik miosztatinblokkolóval - egy antitesttel, amely hozzákapcsolódik a miosztatinhoz, és megállítja annak mûködését. A száz izomsorvadásos beteggel zajló tanulmány eredményeit 2006 végére ígérik. Dr. Kay Davies, aki a Duchenne-féle izomsorvadás genetikáját vizsgálja az Oxford Egyetemen, biztatónak tartja a jövõt. Szerinte "elõször van megalapozott reményünk arra, hogy legyõzhetjük ezt a betegséget".
Aggodalomra ad viszont okot, hogy a sportolók és testépítõk visszaélhetnek az olyan szerekkel, mint az ACRV2B. Egyes internetes oldalakon már árulnak vegyületeket, amelyekrõl azt állítják, hogy a miosztatin blokkolásával növelik az izomerõt. A sor a doppingellenes szervezeteken van, nekik kellene kifejleszteniük most a megfelelõ kimutatási próbákat. Nehezíti a kidolgozásukat, hogy az ACVR2B általában nem mérhetõ a vérben nagy mennyiségben, és hogy a Lee munkacsoportja által kidolgozott szer mesterséges "hibrid" molekula, amely más protein részeit is tartalmazza.
Ha az ACVR2B-t visszaélésre használják, nemcsak azért lesz fontos egy ilyen teszt kifejlesztése, hogy a sport tiszta maradjon, hanem azért is, hogy a gyógyszermennyiséget azok használhassák fel, akiknek valóban szükségük van rá. "Azok, akik visszaélnek az ilyen szerekkel, megrabolják azokat, akiknek valóban orvosi segítségre van szükségük" - véli Lee.
Dr. Varga ZoltánÚj módszer az SMN vérben történ mérésére

Az elmúlt idõszakban számos olyan hatóanyagot találtak, amelyek laboratóriumi körülmények között az SMN szint növekedését eredményezték. Számossal ezek közül klinikai tesztek kezdõdtek. Ezek a klinikai próbák jellemzõen a betegek mozgás funkcióinak a mérése útján ítélik meg a kezelés hatékonyságát, és nem mérik a vérben levõ SMN szintjének a változását, erre ugyanis korábban nem volt mód. Amerikai kutatók most kidolgoztak egy módszert az SMN mennyiségének a vérbõl történõ mérésére. Ennek klinikai alkalmazása lehetõvé tenné mind a betegség súlyosságának, mind egy az SMN növelését célzó terápia hatásosságának az objektív és pontos mérését, és a betegség diagnosztizálását is jelentõsen megkönnyítené és lerövidítené.

Források:

Stat 5 aktiváció szerepet játszik az SMN2 átirás szabályozásában.
A Stat5 aktiváció szerepet játszik az SMN2 átírás szabályozásában

A Taiwani egyetemen laboratóriumi kutatásokat végeztek három vegyülettel (sodium vanadate, Trichostatin A, és aclarubicin)amelyekhatékonyan növelték az SMN2 kifejezõdését (fehérje termelés) a Stat5 aktiváció elõidézésével.A Stat5 aktiváció mind a teljes hosszúságú, mint a hibás (a 7. exont nélkülözõ) SMN mennyiségét megnövelte. A Stat5 kifejezõdés semlegesítése megszüntette a sodium vanadate hatását az SMN2 mûködésére, de nem volt hatással az SMN2 szeletelési mechanizmusára, ami azt jelzi, hogy a Stat5 jelzés részt vesz a az SMN2 átírás szabályozásában. Ezek az eredmények azt jelzik, hogy a Stat5 jelzés az SMA gyógyítását célzó erõfeszítések egy lehetséges célpontja. Forrás: PubMed

Benzamide M344
Benzamide M344

Benzamide M344 - új hiszton deacetiláz gátló hatóanyag, ami növeli az SMN fehérje szintjét
Az SMA betegség okozója az SMN1 gén hibája. Ennek következtében ez a gén nem képes SMN fehérje elõállítására, amire a szervezetnek (és különösen a nagymotoros idegsejteknek) elengedhetetlen szüksége van. Az SMA betegekben ugyanakkor megtalálható az SMN1 gén egy második példánya: az SMN2. Ez képes az SMN szintetizálására, azonban csak kis mennyiségben, mert egy hiba következtében a fehérje elõállítását az esetek 70-90%-ában elrontja. Így a betegek szervezetében az SMN szintje túlságosan alacsony.Bár az SMN2 sem hibátlan, az a tény, hogy, bár kis mennyiségben, de a hiba ellenére is képes elõállítani a szükséges fehérjét, a betegség gyógyítását célzó erõfeszítések központi szereplõjévé teszi. Az SMN2 hibátlan mûködése vissza állítható a Htra2-ß1 splicing (szeletelõ) faktor termelésének a megnövelésével (ez emberekben egyenlõre nem megoldható), valamint olyan külsõ faktorok segítségével mint a hiszton deacetilázt (HDAC) gátló hatóanyagok./A hiszton deacetiláz lecsökkenti a DNS transzkripció és így a fehérje termelés mértékét azáltal, hogy nem teszi lehetõvé a transzkripciós faktorok kötõdését. A transzkripciós faktor olyan molekula amely hozzákötõdik a DNS-hez a megfelelõ ponton, és beindítja a DNS transzkripciót (átírást)./Egy tanulmány megmutatja, hogy az újfajta benzamide M344 hatóanyag (egy HDAC gátló), megnöveli az SMN2 fehérje termelését a vizsgált SMA sejtkultúrákban. Ennek a hatóanyagnak a hatására képzõdött az eddigi laboratóriumi kísérletekben tapasztalt legnagyobb SMN szint. A hatóanyag mellékhatásait vizsgálva káros hatást (mérgezést) csak rendkívül nagy dózisban történõ adagolás esetén találtak.Összegezve a Benzamide M344 a sejtkultúrákon végzett kísérletek alapján egy rendkívül ígéretes új hatóanyagnak tûnik az SMA betegség gyógyítására. Forrás: http://www.newsrx.com/library/topics/Spinal-Muscular-Atrophy/48857.html

2009. június 16., kedd
Öngyógyító sejtek Ezentúl a sejteket nem kicserélik, hanem ráveszik õket, hogy gyógyítsák meg saját magukat. Feltéve, hogy valóban mûködõképes lesz a kölni genetikusok legújabb felfedezése, mely szerint van olyan gyógyszer, mely a sejteket saját felépülésükre “biztatja". A spinális izomatrófiát (SMA), a gerincnek egy izomsorvadással járó rendellenességét tanulmányozták, mely öröklõdõ, gyógyíthatatlan betegség. Egyre gyakrabban vezet újszülöttek elhalálozásához, minden hatezredik csecsemõt érinti a gerincvelõben található neuronok elkorcsosulásából adódó kór. Az SMA-ban szenvedõk esetében az SMN1 gén törlõdik, és csak egy másolata marad meg (SMN2). Ez viszont a szükséges fehérjének csak mintegy 10 százalékát képes megtermelni, mely kevés a betegség kialakulásának megakadályozásához. A Kölni Egyetem Genetikai Intézetének kutatói egy Valpron nevû gyógyszert vizsgáltak, melyet epilepszia kezelésére alkalmaznak. Laboratóriumi kísérletekkel igazolták, hogy a gyógyszer képes megnégyszerezni a szervezetben az SMN fehérjék számát. Húsz izomatrófiás beteget kezeltek a szerrel, közülük hétnél tapasztalták az SMN2 szintjének növekedését a vérben. Ez sajnos még nem bizonyítja, hogy az SMN a neuronokban is megemelkedik, és ezáltal erõsödhetnek az izmok, de arról meg vannak gyõzõdve a kutatók, hogy ez a felfedezés még rengeteg hasznot hozhat a jövõben. “Hosszú távon javulhatna a SMA-s betegek életminõsége, és az újszülötteken akár már az elsõ tünetek megjelenése elõtt meg lehetne kezdeni a terápiát" - nyilatkozta Brunhilede Wirth, a programban részt vevõ egyik professzor.Egy terápia az SMA-ért

Az SMA egy ritka izombetegség, ami elsõsorban gyereknél fordul elõ.
Elõször csillan fel egy csekély remény, hogy az SMA kezelhetõ. Sokan idõközben a saját szakállukra valproinsav-terápiába kezdtek, azt remélve, hogy a betegség lefutása lassítható, sõt hogy javulást érjenek el állapotukban. Minden ilyen kísérlet természetszerûen rosszul és nagyon különbözõ módon dokumentált. Az SMA betegség lefolyása nagyon különbözõ. Épp ezért az egyes eseti javulásokból csak nagyon nehezen lehet egy általános gyógyszer hatóanyagát elõállítani, amit gyógyszerként engedélyeztethetünk.
Ezért feltétlenül szükségünk vagy egy tudományos vezetéssel zajló klinikai kísérletre!
A Német Izombetegségek Társaság (DGM)a legnagyobb és legrégebbi önsegélyezõ szervezet az izombetegségek terén. A DGM-en belül az érintettek, és a szülõk megalakították saját kezdeményezésbõl egy szövetséget az SMA-val kapcsolatos kutatásokért, kezelésekért. Az egyesület célja, hogy pénzügyi támogatást nyújtson a SMA-terápia fejlesztésére, egy országos adományozáson, gyûjtésen keresztül.
Ez most sikerült, ugyanis az Egyetemi Klinikák megnyerték egy klinikai kísérlet lehetõségét a Valproinsavval. Ez 2005 elején Thomas Voit professzor vezetésével Essenben, és Brunhilde Wirth vezetésével Kölnben az SMA I típusú beteg gyerekekkel elkezdõdött. A kísérlet ca. 500.000 dollárba kerül, amit valószínûleg kizárólag saját forrásból kell finanszíroz
Inge Schwersenz

Riluzol.
Egérkísérleteket végeztek a Riluzol nevû hatóanyaggal v. gyógyszerrel. A cél az volt, hogy megtalálják, hogy a Riluzol képes-e az idegsejtek védekezõfunkcióját kiépíteni, és az SMA betegséget pozitívan befolyásolni. Egerekbe ültették be a betegséget, és riluzollal kezelték. Az a tapasztalat, hogy meghosszabbítja a betegség lefutási idejét, és az abnormális idegizmok kapcsolódási pontjait csökkenti. A motorikus funkciónál azonban semmilyen javulást nem tapasztalható.
A kísérletek a következõ fázisba lépnek amikor, azt vizsgálják, hogy a gyerekek hogyan tolerálják a Riluzolt. Korábban a Rulizolt alkalmazták felnõtteknél, más megbetegedéseknél, ezért a Riluzol egy pályázó lehet a felnõtt terápiás kísérletekre