2015. május 29., péntek

Asztrocita

Asztrociták negatív szerepe SMA egerekben


Számos tanulmány fókuszál arra, hogy az SMA következtében elpusztuló neuronokat megmentsék azáltal, hogy megpróbálják az érintett neuronokban emelni az SMN fehérje szintjét. Ugyanakkor jóval kevesebb kísérlet foglalkozik az asztrocitákat szerepével.
Az asztrociták fontos szerepet töltenek be a központi idegrendszer megfelelő működésében. Normál körülmények között fenntartják környezetükben a megfelelő homeosztázist, szabályozzák a növekedési faktorok szekrécióját és az extraszinaptikus glutamát mennyiségét, illetve szerepet játszanak a vér-agy gát felépítésében is. Neurodegeneratív betegségek vagy a központi idegrendszer sérülését követően az előbb említett folyamatok felborulnak, az asztociták reaktívvá válnak és proinflammatorikus fehérjéket kezdenek el expresszálni, valamint hozzájárulnak a szinaptikus résben megnövekedett glutamát mennyiségéhez, amely excitotoxicitást okoz. Ezek a folyamatok végül a neuronok pusztulásához vezetnek.
Jered V. Mccivern és kollégái idén megjelent cikkükben az asztrociták negatív szerepét mutatták be SMA egér modellben. Három napos SMA egerek asztrocitáit megemelkedett GFAP szint, vastag rövid nyúlványok és megduzzadt sejttest jellemezte. Ugyanakkor 3 napos egészséges kontroll állatokban gyenge GFAP kifejeződés és vékony, hosszú nyúlványok jellemezték az asztrocitákat.
SMA és egészséges állatok szomatikus sejtjeiből iPS sejteket hoztak létre, majd ezeket az iPS sejteket asztrocitákká differenciáltatták, hogy in vitro tanulmányozzák őket. Négy héttel a differenciáció után az SMA iPS asztrocitákban megemelkedett a GFAP szintje, míg kontroll iPS asztrocitákban ez nem volt megfigyelhető.
A fentiekben ismertetett eredmények az asztrociták morfológiai és fenotípus eltéréseire mutattak rá. Azonban az intrarcelluláris Ca szintben is mutatkoztak különbségek in vitro. Az SMA iPS asztrocitáknak az alap Ca szintje magasabb volt, mint a kontroll csoport asztrocitáinak. Az SMA iPS asztrociták Ca szintje, akkor érte a kontroll asztrociták intracelluláris Ca szintjét, ha az extracelluláris Ca-t eltávolították a tenyészetből. Továbbá normál körülmények között ATP-vel történő stimulálásra az intracelluláris Ca szint emelkedésével válaszoltak a kontroll asztrociták, ellentétben az SMA iPS asztocitákkal, amelyeknek intracelluláris Ca szintje nem változott.
Ezek az eredmények arra engedik következtetni a kutatókat, hogy az asztrociták korai diszfunkciója is hozzájárul a motoneuoronok pusztulásához.


2015. május 6., szerda

RG7800


Roche felfüggesztette 2- fázisú vizsgálatát a PTC Therapeutics által kifejlesztett RG 7800-kísérleti gyógyszernél.
 RG7800, kísérleti gyógyszer 64-betegen próbálkoztak 2- fázis vizsgálat célja megállapítani a biztonságát és hatékonyságát
Azonban a hosszú távú állatkísérletekből származó adatoknál a kutatók valamit találtak és ezért elővigyázatosságból leállították a kísérletét.
A felfüggesztés ideiglenes 2015-Áprilistól van. részleteket nem árulnak el.
Ez az a gyógyszer, amit a Roche még 2011-ben vásárolt a PTC-töl 460.000.000 $- ért.

http://www.fiercebiotech.com/story/roche-presses-pause-ptcs-sma-drug-over-safety-scare/2015-05-05